Information

INFORMATIONER OM
Hornbæk Torsdagsklub.
Læs nedenfor – kan også udskrives HER.

Som nyt medlem i TORSDAGSKLUBBEN vil der være nogle enkle informationer, som kan være nyttige at sætte sig ind i. Det er ikke altid det nødvendige informationsflow er i orden. Derfor nedenstående korte oplysninger. Du er selvfølgelig altid velkommen til at henvende dig til et bestyrelsesmedlem for yderligere indsigt.
Torsdagsklubben er en afdeling af HSF. Klubhuset vil fra medio juni være på adressen HIKC, Gl. Viborgvej 52, 8920 Randers.

 INDMELDELSE. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, som udleverer en indmeldelsesblanket, der afleveres i udfyldt stand til samme. Sedlen kan også udfyldes på hjemmesiden under menupunktet MEDLEMMER og derefter klik på INDMELDING.

 KONTINGENT. Kontingent for helårligt medlemskab af klubben er 100 kr. Betales ved indmelding eller ultimo september efter generalforsamling og regnskabsfremlægning. Klubben er åben hver torsdag kl. 09.00-11.00 hele året undtagen i sommerferien, jule/nytårsferien og påskeferien. Du kan frit vælge aktivitet. Se nedenstående.

AFBUD TIL MØDER. Det er meget vigtigt, du sender afbud til klubmøderne inden onsdag kl. 12.00. På dette tidspunkt bestilles varerne til kaffe/rundstykker med tilbehør. Manglende afbud betyder et tab for kaffekassen og dermed mindre overskud til aktiviteter. Glemmer du afbud indbetales 10 kr. ved næste mødegang, så der bringes orden i regnskabet.

 AKTIVITETER. Der dyrkes forskellige aktiviteter hver torsdag.
1. Hovedparten motionerer med gang over distancer og tempo, der kan passe enhver (2 km.-6 km.).
2. Der er også et cykelhold, som kører en lille times tid i vores smukke lokalområde.
3. Kortspil. Der spilles whist fast 1 eller 2 hold – uden indsatser.
4. Bogklub. Denne afvikles månedligt med særligt udvalgte bøger.
5. Teaterforestillinger på Randers Egnsteater.
6. Husmodelbygning. Under etablering. Naturtro ikoniske bygninger i 1:10 bygges med fremstillede teglelementer m.m.
7. Sædvanligvis månedligt arrangement ud af huset. Virksomhedsbesøg, institutionsbesøg m.v.
8. En årlig bustur til en interessant destination.

HJEMMESIDE. Klubben har deres egen hjemmeside, som er beskyttet med BRUGERNAVN og KODE, da samtlige medlemmers væsentligste data findes på hjemmesiden. Dette inkluderer billede. Alt dette, så der kan skabes forbindelse medlemmerne imellem. Brugernavn og kode er fortrolige. På siden finder du OPLYSNINGER OM KLUBBEN – MEDLEMMER – BESTYRELSE – BILLEDER – KLUBBREVE – ARRANGEMENTER – KLUBBREVE og en del underpunkter, som orienterer bredt. Fra hjemmesiden kan – når nødvendigt – af webmasteren udsendes orienterende mails til alle medlemmer. Webadressen er: www.hornbaektorsdagsklub.dk.